Nepha News

 

 

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी 

अत्यन्त जरुरी सूचना

 
नेपाल जनस्वास्थ्य संघको मिति २०७४/६/२ गते बसेको बैठकबाट संघको वार्षिक साधारण सभा तपशिल बमोजिमको स्थान, मिति र समयमा सम्पन्न गर्न लागिएको हुँदा संघको केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरु तथा सदस्य ज्युहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा सदस्य ज्युहरु, संघको विभाग र उपसमितिका संयोजक र सदस्य ज्युहरु, क्षेत्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष र सचीव ज्यूहरु, जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्षज्यूहरु तथा वार्षिक साधारण सभाका लागी मनोनित सदस्य ज्युहरुलाई सहभागी हुन अनुरोध छ । साथै संघका सदस्यज्यूहरुले पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुन चाहेमा मिति २०७४/६/२४ गतेभित्र रजिष्ट्रेशन गर्नुहुन समेत अनुरोध छ । 
 
तपशिल
स्थान : युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर , त्रिपुरेश्वर
मिति : २०७४/६/२८
समय : बिहान ८ः०० बजे
 
छलफल हुने विषयहरु :
१. संघका प्रतिवेदनहरु
२. नेपाल जनस्वास्थ्य संघको विधान २०४७ को संशोधन
३. लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरु
४. संघको भावी निति तथा कार्यक्रमहरु
५. विविध
 
The participants of AGA of NEPHA as per constitution of NEPHA 2047 (Fourth Amedment) DOWNLOAD asper below. We would like to request to participate in AGA as per information;
 
(१) केन्द्रीय कार्य समितीका पदाधिकारी र सदस्यहरु सबै
(२) केन्द्रीय सल्लाकार समितीका संयोजक र सदस्यहरु सबै  
(३) केन्द्रीय कार्य समिती अन्तर्गतका समिती, विभाग र उपसमितीका संयोजक र सदस्यहरु सबै 
(४) क्षेत्रीय कार्य समितीका अध्यक्ष र सचिव तथा क्षेत्रीय कार्य समितीले उक्त क्षेत्रीय कार्य समितीमा आवद्ध साधारण सदस्य÷आजीवन सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित ५ जना
(५) जिल्ला कार्य समितीका अध्यक्ष र जिल्ला कार्य समितीले उक्त जिल्ला कार्य समितीमा आवद्ध साधारण सदस्य÷आजीवन सदस्यहरु मध्येबाट मनोनित २ जना
(६) इकाई समितीका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्येबाट इकाई समितीले छनौट गरेको १ जना
(७) संघका साधारण सदस्य÷आजीवन सदस्यहरु मध्येबाट केन्द्रीय कार्य समितीले मनोनित गरेका २५ जना

(८) संघका अन्य साधारण सदस्य/आजीवन सदस्यहरुले केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी हुन इच्छा गरेमा ती व्यक्तिहरुले अधिवेशन शुरु हुने दिन भन्दा कम्तिमा ३ दिन अगाडि केन्द्रीय कार्य समितीमा रजिष्ट्रेशन गरेमा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन । (For registration Click here)

Contact

Nepal Public Health Association
Jeet Jung Marg, Thapathali Height

Kathmandu-11, Nepal
Phone: 01-4248513, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Url: www.nepha.org.np

Affiliations